Potek

POTEK USPOSABLJANJA IN OPRAVLJANJA IZPITA

USPOSABLJANJE
1.del:
– teoretični del usposabljanja (5 šolskih ur).

2.del:
– praktični del usposabljanja (3 šolske ure).

IZPIT
– teoretični del izpita (pri vprašanjih izbirate med več pripravljenimi odgovori z obkroževanjem) in
– praktični del izpita, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje nalog.