Pogoji

POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITA

(23. člen Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, Ur. l. RS, št. 60/2016)

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.

Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa usposabljanja in predložiti potrdilo o udeležbi.