Cenik

Strošek usposabljanja 180,00 EUR + 22 % DDV
Strošek izpita 152,00 EUR (DDV oproščen)
SKUPAJ 371,60 EUR

V primeru, ko kandidat ponavlja le del izpita, znašajo stroški teoretičnega dela izpita 61 EUR in praktičnega dela izpita 106 EUR.

Rok za prijavo se zaključi 10 dni pred objavljenim izpitom.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na račun št. SI56 0110 0603 0696 740, sklic: 007600104-149. Račun boste prejeli po opravljeni storitvi.

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 03 42 85 826 oz. na el. naslovu mic@sc-celje.si