O usposabljanju

Šolski center Celje je na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, pooblaščeni izvajalec programa usposabljanja za program E: klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih, sočasno pa organiziramo tudi izvajanje izpitov.

Usposabljanje in izpit sta od 1. 1. 2011 zakonsko predpisana za vse vzdrževalce in serviserje klimatskih naprav v motornih vozilih. Predpisana globa za prekršek, če vzdrževalec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne zagotovi, da zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja pooblaščeni serviser znaša od 4.000 evrov do 30.000 evrov!

Tako evropska kot tudi posledično slovenska zakonodaja sta poostrili uporabo fluoriranih toplogrednih plinov, med katere sodi tudi hladilni plin R 134a za klimatske naprave v vozilih. Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov določa preverjanje uhajanja in zajemanje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pogoje za vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline, in pogoje za predelavo ter odstranjevanje zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.

Po tej uredbi so se serviserji dolžni strokovno usposobiti za opravljanje svoje dejavnosti, da poznajo veljavne predpise in standarde, imajo znanja in veščine s področja preprečevanja emisij ter zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ter varnega ravnanja z opremo. Tako morajo tudi vsi, ki opravljajo servisiranje in vzdrževanje klimatskih naprav v vozilih, opraviti obvezno osemurno teoretično in praktično usposabljanje in izpit.

Nazaj