Pogoji

Kandidat je že opravil usposabljanje in pridobil spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini v skladu s  staro slovensko Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 41/10).

Spričevalo, ki je bilo izdano do 31. 12. 2014 in še ni poteklo, je pred njegovim potekom potrebno podaljšati. Če je spričevalo že poteklo, ga je potrebno ponovno pridobiti – opraviti teoretični in praktični izpit za njegovo ponovno pridobitev.

Spričevalo se podaljša za nedoločen čas.

 

Kandidat mora za pristop k izpitu izpolnjevati naslednje pogoje:
– starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
– končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.

(23. člen Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, Ur. l. RS, št. 60/2016)