Cenik

PODALJŠANJE VELJAVNEGA SPRIČEVALA

Strošek usposabljanja za obnovitev znanj 30,00 EUR (+22 % DDV)
Strošek preverjanja znanja 51,00 EUR (DDV oproščen)
SKUPAJ 87,60 EUR

V kolikor serviser ne podaljša spričevala pred potekom njegove veljavnosti, mora po poteku veljavnosti ponovno opravljati izpit v celoti (teoretični in praktični del) in plačati stroške izpita v višini 152,00 EUR.

 

POTEKLO SPRIČEVALO – PONOVNA PRIDOBITEV SPRIČEVALA

Strošek usposabljanja za obnovitev znanj (udeležba ni obvezna, je pa priporočljiva) 30,00 EUR (+22 % DDV)
Strošek izpita 152,00 EUR (DDV oproščen)
SKUPAJ 152,00 EUR ali 188,60 EUR

 

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred usposabljanjem oz. izpitom na račun št. SI56 0110 0603 0696 740, sklic: 007600104-149.  Prejemnik: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Račun boste prejeli po opravljeni storitvi.

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 03 428 58 26 oz. na el. naslovu mic@sc-celje.si